Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 6.3A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Gjeni vlerat e aa-së dhe bb-së, të tilla që:

  1. 2(x+2)+5(x+1)ax+b2(x+2)+5(x+1) \equiv ax+b
  2. 3(x2)+4(x+3)ax+b3(x-2)+4(x+3) \equiv ax+b
  3. 5(y+a)+3(yb)8y195(y+a)+3(y-b) \equiv 8y-19
  4. y(y+a)+2(y+b)y2+3y+4y(y+a)+2(y+b) \equiv y^2+3y+4
  5. x(x4)+2x(x3)ax2bxx(x-4)+2x(x-3) \equiv ax^2-bx
  6. 4(y3)2(5y)ay+b4(y-3)-2(5-y) \equiv ay+b