Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për secilën nga figurat e mëposhtme:

  1. shkruani nga një inekuacion që rrjedh nga forma e figurës;
  2. shkruani një identitet duke llogaritur syprinën.
  3. Nga përgjigjet e kërkesave i dhe ii, gjeni një vlerë të mundshme të syprinës.
  4. Shkruani një ekuacion për vlerën e gjetur në kërkesën iii. Shkëmbeni ekuacionet me shokun ose shoqen e bankës dhe zgjidhni ekuacionet e njëri-tjetrit.