Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë gjithmonë të vërteta, ndonjëherë të vërteta ose asnjëherë të vërteta.

  1. Një ekuacion është një formulë.
  2. Një formulë është një ekuacion.
  3. Një formulë është një funksion.
  4. Një funksion është një formulë.
  5. Një inekuacion është një ekuacion.
  6. Një inekuacion është një funksion.
  7. Një ekuacion përdor shkronjën "xx".
  8. Një formulë shkruhet duke përdorur algjebrën.