Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni identitetin:

(x+)x2+12x\square (x+ \square) \equiv x^2 + 12x