Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Faktorizoni plotësisht shprehjet kuadratike:

  1. x2+5xx^2+5x
  2. x2+7xx^2+7x
  3. 2x2+12x2x^2+12x
  4. 12x2+6x12x^2+6x