Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Llogaritni: i) (a+b)2(a+b)^2; ii) (a+b)3(a+b)^3; iii) (a+b)4(a+b)^4
  2. A mund të gjeni një rregullsi në përfundimet tuaja?