Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thjeshtoni plotësisht shprehjen:

p24p12p236×p+6p22p8\dfrac{p^2-4p-12}{p^2-36} \times \dfrac{p+6}{p^2-2p-8}