Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Provoni që për çdo tre numra të plotë të njëpasnjëshëm, katrori i numrit të mesit është më i madh se sa prodhimi i dy numrave të tjerë.