Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni syprinën e secilit trapez:

  1. duke përdorur formulën e syprinës së trapezit;
  2. duke ndarë trapezin në figura të tjera.