Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e një trapezi është 132 cm2.

Lartësia e trapezit është 12 cm, kurse gjatësia e njërës prej bazave është 15 cm.

Gjeni gjatësinë e bazës tjetër.