Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni gjatësinë e brinjës së një katrori, syprina e të cilit është sa syprina e një trekëndëshi me bazë 27 cm dhe lartësi 24 cm.