Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura paraqet një dritare në faqen e një shtëpie. Dritarja është 80 cm e gjerë dhe 1.5 m e lartë. Gjeni syprinën e kësaj faqeje të shtëpisë pa përfshirë dritaren.