Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një rrjet me katrorë me brinjë 1 cm, ndërtoni një rrjet koordinativ xOyxOy, me boshte nga 0 në 6.

  1. Në këtë rrjet koordinativ, vendosni pikat e mëposhtme dhe bashkojini ato për të ndërtuar një shigjetë.
  2. Gjeni syprinën e shigjetës në tri mënyra të ndryshme.