Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Figura e mëposhtme përbëhet nga 2 katrorë të mbivendosur. Gjeni syprinën e saj.