Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Emi ka një hartë drejtkëndore me përmasa 30 cm gjatësi dhe 20 cm gjerësi. Brenda saj, Emi vizatoi një drejtkëndësh, brinjët e të cilit janë paralele me brinjët e hartës dhe ndodhen 4 cm larg tyre. Emi thotë: "Më shumë se gjysma e kësaj harte shtrihet jashtë drejtkëndëshit të ndërtuar." A ka të drejtë Emi? Argumentoni përgjigjen tuaj.