Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Sa forma të tilla, si në figurë, mund të presë Keti nga një fletë metalike katrore, me brinjë 14\dfrac{1}{4} e metrit.
  2. Gjeni përqindjen e metalit që nuk përdoret.