Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Vitin e kaluar, Mireli dhe Samiu kanë luajtur 12 herë tenis kundër njëri-tjetrit. Mireli ka fituar 6 lojë, nga 12. Vlerësoni probabilitetin që Samiu të fitojë lojën tjetër ndërmjet tyre.
  2. Në 20 hedhje të një kupe druri bosh, ajo ka rënë 14 herë me anën e grykës. Vlerësoni probabilitetin që në hedhjen tjetër, kupa të bjerë me grykën lart.