Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Të dhënat e motit tregojnë se përafërsisht 30% e ditëve të prillit në një fshat do të jenë me shi. Vlerësoni numrin e ditëve me shi në këtë fshat gjatë prillit të vitit të ardhshëm.