Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një këshillues financiar sqaron se, mesatarisht, 70% e aksioneve të rekomanduara prej tij kanë rritje të vlerës. Këtë vit, ai ka rekomanduar 20 aksione. Sa është numri i aksioneve që pritet që t'u rritet vlera gjatë këtij viti?