Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Lorena hedh një zar dhe në katër hedhjet e para i bie 6. Ajo mendon se zari nuk është i rregullt. Tregoni si do ta testonit zarin e Lorenës për të parë nëse është i rregullt apo jo.