Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Eliza rrotullon 4 herë ruletën e paraqitur në figurë. Ajo mendon që, nëse ruleta është e rregullt, atëherë shigjeta do të ndalojë në secilën ngjyrë nga një herë. A ka të drejtë Eliza?