Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Keti mendon se pak njerëz kanë lindur të shtunën ose të dielën në krahasim me ditët e tjera të javës, sepse çdo lindje e planifikuar bëhet gjatë javës. Ajo mbledh informacione nga 100 shokët e saj të moshave të ndryshme rreth ditëve kur bie ditëlindja e tyre këtë vit dhe sheh që e shtuna dhe e diela kanë të njëjtat mundësi si ditët e tjera të javës.

Sugjeroni pse informacioni që ajo ka mbledhur nuk do të thotë që ideja e saj rreth ditëve kur kanë lindur njerëzit, është e gabuar.