Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një çantë ndodhen disa pulla me ngjyrë të gjelbër dhe të zezë. Në fillim, probabiliteti i zgjedhjes së rastësishme nga çanta e një pulle të gjelbër, është 14\dfrac{1}{4}. Pullat e nxjerra nga çanta nuk kthehen më në të.

Dy pullat e para të nxjerra nga çanta janë me ngjyrë të gjelbër. Cili është numri më i vogël i pullave të zeza, që duhet të jenë akoma në çantë?