Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 8.2A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Marlena hedh 2 zare të rregullta. Ajo do të dijë sa shpesh ndryshesa ndërmjet pikëve të rëna në secilin zar është më e madhe sesa 2. Ajo bën një eksperiment: hedh 10 herë radhazi të dyja zaret dhe shënon sa herë ndodh që ndryshesa e pikëve është më e madhe se 2. Këtë eksperiment, ajo e përsërit disa herë. Në dhjetëshen e parë, denduria relative është 510=0.5\dfrac{5}{10}=0.5, dhe denduria relative pas dhjetëshes së dytë është 920=0.45\dfrac{9}{20}=0.45.

  1. Gjeni dendurinë relative në fund të çdo grupi prej 10 hedhjesh të çiftit të zareve.
  2. Cili është vlerësimi më i mirë që ka bërë Marlena për probabilitetin, që rezultatet e hedhjes së dy zarave ta kenë ndryshesën më të madhe se 2?