Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Anxhela hedh një zar 100 herë, nga të cilat 71 herë bie një numër që është pjesëtues i numrit 12.

A anon zari nga numri 5? Argumentoni përgjigjen tuaj.