Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

ABCDABCD është një katror dhe EE, FF janë pikat e mesit përkatësisht të brinjëve ADAD dhe BCBC.

Në qoftë se zgjidhni një pikë rastësisht në katror, sa është probabiliteti që ajo pikë të jetë në pjesën e ngjyrosur?