Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një katror me brinjë 4 cm, vizatohen katër çerek rrathë të ngjyrosur, si në figurë. Në katror, zgjidhet rastësisht një pikë. Gjeni probabilitetin që pika të jetë në pjesën e ngjyrosur.