Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Çanta 1 përmban 8 topa të kuq dhe 12 topa të gjelbër. Çanta 2 përmban 5 topa të kuq dhe 7 të gjelbër. Me përjashtim të ngjyrës, topat janë të njëjtë.

  1. Zgjidhet rastësisht një top nga çanta 1. Sa është probabiliteti që topi i zgjedhur të jetë i gjelbër?
  2. Të gjithë topat futen në një çantë dhe zgjidhet rastësisht një top. Sa është probabiliteti që topi i zgjedhur të jetë i kuq?