Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ina ka një ruletë të ndarë në 19 sektorë të barabartë.

Sektorët janë të bardhë, të zinj dhe të kuq. Numri i sektorëve të zinj është i barabartë me numrin e sektorëve të kuq.

Ina rrotulloi ruletën 80 herë dhe i vendosi rezultatet e saj në një tabelë.

Shpjegoni pse ruleta mund të mos jetë e rregullt.