Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për secilin çift të ngjarjeve të mëposhtme, identifikoni ngjarjet që janë ose jo të papajtueshme.

  1. P: Një vajzë ka flokë të kuq. Q: Ajo i ka sytë bojë kafe.
  2. F: Një djalë merr të njëjtin numër pikësh kur hedh 2 zare. G: Shuma e pikëve është numër tek.
  3. M: Një vajzë merr të njëjtin numër pikësh kur hedh 3 zare. N: Shuma e pikëve është numër tek.
  4. X: Një vajzë merr të njëjtin numër pikësh kur hedh 3 zare. Y: Shuma e pikëve është shumëfish i numrit 6.