Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Të gjitha kopsat në një çantë janë të gjelbra ose të zeza. Probabiliteti që një kopsë e zgjedhur rastësisht nga çanta të jetë e gjelbër, është 13\dfrac{1}{3}.

  1. Gjeni probabilitetin që një kopsë e zgjedhur rastësisht, të jetë blu.
  2. Gjeni probabilitetin që një kopsë e zgjedhur rastësisht, të jetë e zezë.