Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Të gjitha kopsat në një çantë janë të gjelbra, të bardha ose të zeza. Probabiliteti që një kopsë e zgjedhur rastësisht nga çanta, të jetë e gjelbër, është 13\dfrac{1}{3}, që të jetë e bardhë, është 12\dfrac{1}{2}. Sa është probabiliteti që një kopsë e zgjedhur rastësisht, të jetë:

  1. e zezë?
  2. të mos jetë e bardhë?