Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një çantë përmban sfera me të paktën tri ngjyra, të gjelbër, blu dhe të bardhë. Probabiliteti që një sferë e zgjedhur rastësisht, të jetë e gjelbër, është 17\dfrac{1}{7}. Një sferë blu ka 2 herë më shumë gjasa që të zgjidhet sesa një sferë e gjelbër. Po ashtu, një sferë e bardhë ka 2 herë më shumë gjasa që të zgjidhet se sa një sferë blu. Shpjegoni pse në çantë nuk ka sfera me ngjyra të tjera.