Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një çantë ka sfera të njëjta, që ndryshojnë nga njëra-tjetra vetëm nga ngjyra. Nga çanta, nxirret rastësisht një sferë. Serena thotë se probabiliteti i nxjerrjes së një sfere të gjelbër është 14\dfrac{1}{4}, probabiliteti i nxjerrjes së një sfere blu është 13\dfrac{1}{3} dhe probabiliteti i nxjerrjes së një sfere të zezë është 12\dfrac{1}{2}. A mund të ketë të drejtë Serena? Argumentoni përgjigjen tuaj.