Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 8.3Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Tabela e mëposhtme tregon gjininë dhe ngjyrën e flokëve të 28 nxënësve të një klase.

Një nxënës zgjidhet rastësisht nga klasa. Më poshtë, jepen 4 ngjarje të mundshme, në lidhje me nxënësin e zgjedhur rastësisht.

  • D, Djalë
  • V, Vajzë
  • K, Me flokë të kuqe
  • E, Me flokë të errët

Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta ose të gabuara. Argumentoni përgjigjen tuaj.

  1. D dhe V janë ngjarje të papajtueshme.
  2. D dhe V janë ngjarje shteruese, shuma e të cilave jep gjithë hapësirën e rezultateve të mundshme.
  3. D dhe E janë ngjarje të papajtueshme.
  4. V dhe K janë ngjarje të papajtueshme.