Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një ruletë është ndërtuar në mënyrë të tillë që në të mund të bien numrat 1 në 10 dhe probabiliteti për të rënë një numër (k+1)(k+1) është 2 herë më i madh se të bjerë numri kk (për k=1;2;3;...9k=1; 2; 3; ...9). Gjeni probabilitetin që:

  1. të bjerë numri 1; të bjerë numri 10.

Jepeni përfundimin si numër dhjetor të rrumbullakosur në 3 shifra pas presjes dhjetore.