Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit 9.1A në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Gjeni një përfundim të përafërt për secilën nga llogaritjet e mëposhtme.

 1. 317×4.220.197\dfrac{317 \times 4.22}{0.197}
 2. 4.37×6890.793\dfrac{4.37 \times 689}{0.793}
 3. 4.75×122522×0.38\dfrac{4.75 \times 122}{522 \times 0.38}
 4. 4.838.524.8^3 - 8.5^2
 5. 9.323.850.0430.021\dfrac{9.32 - 3.85}{0.043 - 0.021}
 6. 7.73×(9.323.850.0430.021)7.73 \times (\dfrac{9.32 - 3.85}{0.043 - 0.021})
 7. 48.75×4.9710.132\dfrac{48.75 \times 4.97}{10.13^2}
 8. 305.32913\sqrt{\dfrac{305.3^2}{913}}
 9. 9.67×8.830.087\dfrac{\sqrt{9.67 \times 8.83}}{0.087}
 10. 6.82+11.8247.8×52.1\dfrac{6.8^2 + 11.8^2}{\sqrt{47.8 \times 52.1}}
 11. (23.418.2)23.2+1.8\dfrac{(23.4-18.2)^2}{3.2+1.8}
 12. 2.85+5.910.172\sqrt{\dfrac{2.85+5.91}{0.17^2}}