Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni përfundime të përafërta për veprimet e mëposhtme dhe tregoni nëse përafrimi juaj do të jetë më i madh apo më i vogël se rezultati i saktë.

  1. 129.374.6129.3-74.6
  2. 2.612+0.772.612+0.77
  3. 65×6365 \times 63
  4. 65×7165 \times 71
  5. 93.6÷5.893.6 \div 5.8
  6. 11÷5.411 \div 5.4