Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kontrolloni me makinë llogaritëse përgjigjet tuaja për ushtrimet 4, 5 dhe 6.

Si janë vlerat e përafërta në lidhje me vlerat e sakta?