Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni numrin më të vogël dhe më të madh i cili:

  1. i rrumbullakosur në dhjetëshen më të afërt është 780;
  2. i rrumbullakosur në qindëshen më të afërt është 2700;
  3. i rrumbullakosur në mijëshen më të afërt është 9000.