Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Filipi dëshiron të gjejë me përafrim se sa centimetra ka një jard. Ai di që 1 inç = 2,5400 cm dhe 1 jard = 36 inç.

  1. Sa centimetra ka përafërsisht një jard, duke i rrumbullakosur 2,5400 cm në një shifër pas presjes dhjetore?
  2. A mund të konsiderohet ky një përafrim i mirë? Argumentoni përgjigjen tuaj.