Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një pishinë ka përmasat 25,8 metra me 11,9 metra. Ajo është e mbushur me ujë me thellësi 1,1 metra. Pishina zbrazet nga një tub që nxjerr 29,8 litra në sekondë.

  1. Llogaritni me përafërsi kohën që duhet për zbrazjen e pishinës.
  2. Llogaritni me saktësi këtë kohë.