Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Roni do të lyejë gardhin me dërrasa të shtëpisë së tij. Me një litër boje, lyhen 6 m2. Boja shitet në kuti 5-litërshe. Gardhi i shtëpisë së Ronit është 1,8 m i lartë dhe 48 m i gjatë. Sa kuti bojë duhet të blejë Roni? Tregoni llogaritjet tuaja.