Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Kryeni me mend llogaritjet e mëposhtme, duke përafruar.

  1. 258 + 362
  2. 64 : 27
  3. 62,7 ×\times 211,8
  4. 96,7 - 64,8