Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Marku shkruan:

19.3×2043.8=100\dfrac{19.3 \times 204}{3.8} = 100

A ka të drejtë ai? Argumentoni përgjigjen tuaj.