Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gloria po bën reçel, të cilin do ta hedhë në kavanoza që nxënë 113 ml.

  1. Gjeni me përafrim sa kavanoza mund të mbushë ajo, nëse bën 550 ml reçel?
  2. Edhe sa reçel duhet të bëjë ajo në mënyrë që të mbushë edhe një kavanoz tjetër?