Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Karolina ka 490 MB hapësirë të lirë në kartën e memories së kameras të saj. Ajo është duke bërë fotografi, që zënë secila 6,448 MB.

  1. Sa fotografi mund të bëjë përafërsisht ajo?
  2. Në qoftë se 1 GB = 1000 MB dhe në qoftë se ajo ka edhe 1,5 GB në kartën e memories, edhe sa foto mund të bëjë Karolina derisa karta të mbushet?