Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit 9.1Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Sokoli bëri llogaritjet e mëposhtme në detyrat e tij të shtëpisë:

  1. 1,86 ×\times 5,432 = 10,10 (rrumbullakosur në dy shifra pas presjes dhjetore)
  2. 17,543 ×\times 543,25 = 90000 (rrumbullakosur në mijëshen më të afërt)
  3. 12,15 : 17,55 = 1,7 (rrumbullakosur në një shifër pas presjes dhjetore).

Duke gjetur me përafërsi rezultatet e mësipërme, shpjegoni nëse Sokoli ka dhënë përgjigje të arsyeshme. Për ndonjë përgjigje që duket e gabuar, bazuar në përafrimin tuaj, shpjegoni se ku mund të ketë gabuar Sokoli.