Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Sa karamele si ato në figurë mban përafërsisht një kavanoz 1-litërsh?