Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Diagrami tregon përmasat e përdorura për një logo që do të përdoret në kartëvizitat e restorantit.

  1. Gjeni syprinën e logos.
  2. Po të përdorim një fletë reklame A5, logoja zmadhohet me faktor 2.5. Gjeni syprinën e logos së zmadhuar.
  3. Një kuti boje me ngjyra printon 4000 kartëvizita. Sa fleta reklame A5 shpresoni që të printoni me një kuti boje me ngjyra?